Zgłoszenie naprawy

Producent marki Bissell oferuje na swoje produkty gwarancję „door-to-door”. Oznacza to, że zobowiązuje się on do naprawy usterki lub wydania nowego towaru – gdyby zakupiony sprzęt okazał się wadliwy z winy producenta. Ponad to ponosi wszelkie koszty transportu – zarówno przy wysyłce przez kupującego wybrakowanego towaru do serwisu, jak i przy wysyłce towaru naprawionego lub nowego do osoby składającej reklamację.

Aby skorzystać z gwarancji należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: BISSELLSerwis@sertec360.com, wypełniając poniższy formularz*.

Pobierz formularz w formacie Microsoft Word

Po rejestracji zgłoszenia, wyślemy do państwa instrukcję na podstawie której należy ustalić termin odbioru towaru.

* Zgłoszenie informacji, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu.